ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน “วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด” ปี พ.ศ.2566

@21 มี.ค. 66 09:21
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน โวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราดโ ปี พ.ศ.2566เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อหารือเตรียมการจัดกิจกรรมงาน โวันระกำหวานและของดีจังหวัดตราดโ ปี พ.ศ.2566 โดยมี

เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

@16 มี.ค. 66 09:36
เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมาย นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหก

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2566

@8 มี.ค. 66 12:02
เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2566 เพื่อสรุปแผนปฏิบัติการและความคืบห

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

@8 มี.ค. 66 12:00
เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 นางภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด พร้อมพนักงานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประภเทผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 5 คน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายรัตนะสวามีชัย เลขาธิ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประเภทผู้แทนเกษตรกร

@8 มี.ค. 66 11:57
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่า

ประกาศเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร จังหวัดตราด

@3 มี.ค. 66 08:47
ประกาศเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร จังหวัดตราดเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ทั่วประเทศในวันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2566โฐเวลา 08.00 - 17.00 น.????ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อใกล้บ้าน เลือกได้ 1 เขต 1 เบอร์สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันเลือกตั้ง

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ