สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2566

by สกจ.ตราด @8 มี.ค. 66 12:02 ( IP : 125...212 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x667 pixel , 104,155 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 83,711 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 89,300 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 81,678 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 107,149 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 108,278 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 77,045 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 91,568 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 135,791 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 138,018 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 118,703 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 141,029 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 129,663 bytes.

เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566  เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายกัฬชัย  เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2566 เพื่อสรุปแผนปฏิบัติการและความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2566 และพิจารณาแนวทางการรณรงค์ให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดตราด และแนวทางซักซ้อมการรับบัตรเลือกตั้ง และการบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรของแต่ละอำเภอ ซึ่งจังหวัดตราดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพียง 5 เขตการเลือกตั้ง ได้แก่ อำเภอเมืองตราด เขต 1 และ เขต 3 อำเภอบ่อไร่ เขต 1 และเขต 2 และอำเภอเกาะช้าง เขต 1  ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด

Relate topics