เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

by สกจ.ตราด @8 มี.ค. 66 12:00 ( IP : 125...212 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 867x1156 pixel , 114,786 bytes.
 • photo , 1156x867 pixel , 121,974 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 178,932 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 104,828 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 64,291 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 115,103 bytes.
 • photo , 900x600 pixel , 64,437 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,989 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 83,842 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,208 bytes.

เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 นางภัทศา  ปิณฑะศิริ  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด พร้อมพนักงานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประภเทผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 5 คน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายรัตนะสวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยายพิเศษ หัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ" และการบรรยายจากผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Relate topics