ประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน “วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด” ปี พ.ศ.2566

by สกจ.ตราด @21 มี.ค. 66 09:21 ( IP : 125...185 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x667 pixel , 142,436 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 159,500 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 129,730 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 136,240 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 157,048 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 160,771 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 1,270,879 bytes.
 • photo , 1000x746 pixel , 1,048,971 bytes.
 • photo , 498x368 pixel , 527,534 bytes.
 • photo , 259x196 pixel , 164,792 bytes.

ประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน “วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด” ปี พ.ศ.2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นางสาวภัทศา  ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อหารือเตรียมการจัดกิจกรรมงาน “วันระกำหวานและของดีจังหวัดตราด” ปี พ.ศ.2566 โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ดำเนินกิจกรรมโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดจะร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลสินค้าและอาหารฮาลาลจังหวัดตราด ครั้งที่ ๕ ตามโครงการตราดเมืองฮาลาลต้นแบบสู่นานาชาติ ปี 2566 ด้วย  ซึ่งจังหวัดตราดนั้นได้จัดงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราดมาเป็นระยะเวลานาน สืบเนื่องจากจังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกผลไม้ต่างๆ ทั้งทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด และผลไม้อื่นๆ ตลอดจนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตราด และโดยเฉพาะผลไม้ที่ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดตราด นั่นคือ ระกำหวาน ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีอยู่คู่เมืองตราด ดังนั้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราดจะได้รับประทานระกำหวาน ผลไม้ต่างๆที่เป็นที่นิยมในจังหวัดตราด และอาหารเมืองตราดอีกด้วย

Relate topics