วิเคราะห์

โครงการปีนี้0โครงการ​
โครงการปีที่แล้ว1โครงการ​
โครงการทั้งหมด5โครงการ​
2562 1 100000.00
2563 1 400000.00
2564 1 0.00
2565 1 36000.00
2566 1 7800000.00