ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประกาศเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร จังหวัดตราด

by สกจ.ตราด @3 มี.ค. 66 08:47 ( IP : 125...99 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x1415 pixel , 1,242,513 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 1,157,568 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 1,137,340 bytes.

ประกาศเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร จังหวัดตราด เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2566
⏰เวลา 08.00 - 17.00 น. ????ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อใกล้บ้าน เลือกได้ 1 เขต 1 เบอร์ สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันเลือกตั้ง
????บัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ มีเลข 13 หลักและมีรูปถ่ายในบัตร

Relate topics