ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563

@13 มี.ค. 63 14:05
วันที่ 12 มีนาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมีนายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงในประเด็นต่างๆ ได้แก่แนวทางการแก้ปัญหาตลาดผลไม้

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเครื่องหั่นสับปะรด

@13 มี.ค. 63 13:59
วันที่ 10 มีนาคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงพื้นที่ ณ สวนผลอำไพ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหั่นสับปะรด โดยคณะนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จะนำผลท

แก้ปัญหาฝุ่นละอองจากกระบวนการอบข้าว

@13 มี.ค. 63 13:56
วันที่ 10 มีนาคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด เพื่อศึกษากระบวนทำงานของเครื่องอบข้าว ซึ่งก่อให้เกิดเป็นฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในอากาศ หากปล่อยไว้จะส่งผลก

กิจกรรมการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

@13 มี.ค. 63 13:53
vtr กิจกรรมการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมวันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดกิจกรรมการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมให้ค

ประชุมคณะทำงานกิจการสภาจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563

@6 มี.ค. 63 09:21
วันที่ 5 มีนาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมคณะทำงานกิจการสภาจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมีนายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมเพื่อกลั่นกรองเรื่องเข้าสู่วาร

โครงการสัมมนา เรื่อง “ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP”

@6 มี.ค. 63 09:19
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นางสาวธิชานันท์ ทุนแท่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายภาณุพัฒน์ อรัญดร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง โ

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ