ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563

@10 ก.ค. 63 09:02
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หว

ประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2563

@9 ก.ค. 63 15:51
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดประชุมคณะทำงานกิจการสภาจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมีนายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เช่น การพิจารณากลั

ประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 3/2563

@3 ก.ค. 63 13:18
วันที่ 1 โ 2 กรกฎาคม 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิ

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดตราด

@26 มิ.ย. 63 14:45
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดตราด ไ

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดเข้าร่วมตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ

@26 มิ.ย. 63 10:16
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นายสุวิทย์ แก้วเกิด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมกับคณะกรรมการตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ พร้อมด้วยในหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เข้าตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มของโรงงานสต๊อกน้ำมันปาล์ม จำนวน 2 แห่ง ผลการตรวจดังนี้

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

@26 มิ.ย. 63 10:12
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 306 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ส

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ