ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

@November,15 2019 16.07
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดต

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

@November,14 2019 10.43
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมช

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดเข้าร่วมตรวตสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ

@November,05 2019 13.25
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ได้มอบหมายให้ นายเรือง ศรีนาราง รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมกับคณะกรรมการตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือนตุลาคม 2562 พร้อมด้วยทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินในพื้นที่เข้าตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มของโรงงาน โดยสต๊อกน

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2562

@October,29 2019 15.54
ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2562วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. ในการประชุมได้มีการบรรยาย โ

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

@October,25 2019 11.55
สภาเกษตรกรจังหวัดตราดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราชณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล

โครงการทางสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำสู่การพัฒนาน้ำที่ยั่งยืน

@October,25 2019 11.54
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน โโครงการทางสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำสู่การพัฒนาน้ำที่ยั่งยืนโวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ