ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) ครั้งที่ 3/2563

@5 มิ.ย. 63 10:02
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดเข้าร่วมตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ

@5 มิ.ย. 63 09:58
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นายสุวิทย์ แก้วเกิด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมกับคณะกรรมการตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ พร้อมด้วยในหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เข้าตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มของโรงงานสต๊อกน้ำมันปาล์ม จำนวน 2 แห่ง ผลการตรวจดังนี้

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563

@22 พ.ค. 63 15:06
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมี นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่างๆ เช่น มาตรการดูแลผลกระทบและเยียวยาต่อเกษตรกรจากโรค CO

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563

@22 พ.ค. 63 15:04
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ณ ประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พ

ประชุมคณะทำงานกิจการสภาจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563

@22 พ.ค. 63 15:02
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดประชุมคณะทำงานกิจการสภาจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมี นายภาคิณ โภคพิบูลย์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่างๆ เช่น สถานการณ์และมาตรกา

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

@1 พ.ค. 63 14:03
วันที่ 29 เมษายน 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ zoom cloud meetings ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประช

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ