ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดตราด

@17 ม.ค. 63 14:29
วันที่ 16 มกราคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ปศุสัตว์อำเภอเขาสมิง และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดตราด ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนของ บริษัท สมิงฟูดส์ จำกัด เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเปลือกสับปะรดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่กลุ่มเกษตรกรนำมาเป็นวัตถ

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

@17 ม.ค. 63 14:23
วันที่ 11 มกราคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดตราด

ร่วมประชุมประจำปีกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด

@17 ม.ค. 63 14:21
วันที่ 8 มกราคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้ารับฟังการประชุมประจำปีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจฯ ในปี 2563 ที่ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตและการผลิตเมล็ด

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563

@10 ม.ค. 63 13:18
วันที่ 7 มกราคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด หัวหน้าและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าพบ ว่าท

ประชุมคณะทำงานกิจการสภาจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563

@10 ม.ค. 63 13:16
วันที่ 6 มกราคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมคณะทำงานกิจการสภาจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเพื่อกลั่นกรองเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563 ได้แก่ 1.ความรู้กฎหมายและนโยบายที่ดินที่เกี่ยวข้องกับนโยบายท

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2562

@27 ธ.ค. 62 12:10
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. ในการประชุมได้มีการบรรยาย โความรู้กฎหมายและนโยบายที่ดินที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ดินแห่งชาติโ

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ