ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

@6 ธ.ค. 62 16:14
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราดสำหรับการจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลั

แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการผลิตสู่เกษตรอุตสาหกรรมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดตราด

@4 ธ.ค. 62 15:40
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมนโรงสีข้าวชาวนาตราด และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมนโรงสีข้าวชาวน

ร่วมงาน 86 ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าชาวเขาสมิง

@2 ธ.ค. 62 16:19
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรม โเดิน วิ่ง ปั่นโ ในงาน โ86 ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าชาวเขาสมิงโ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดตราด

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2562

@28 พ.ย. 62 15:31
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 นอกจากนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องเตรียมความพร้อมก

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2562

@28 พ.ย. 62 15:30
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดต

ประชุมคณะทำงานกิจการสภาจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2562

@25 พ.ย. 62 09:09
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมคณะทำงานกิจการสภาจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. แผนปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่ง

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ