รายชื่อโครงการ (จำนวน 3 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2563
sutthiphong งานบริหาร สำนักงาน M&E
- - -
2 ???
(โครงการ)ปี 2563
sutthiphong สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี63
8 - -
3 ???
(โครงการ)ปี 2562
sutthiphong สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี62
7 6 - 7 ต.ค. 62 10:52
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ