ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

73 items(1/8) 2 3 4 5 Next » Last »|

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) ครั้งที่ 3/2563

โดย สกจ.ตราด on 5 มิ.ย. 63 10:02

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดเข้าร่วมตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ

โดย สกจ.ตราด on 5 มิ.ย. 63 09:58

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นายสุวิทย์ แก้วเกิด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมกับคณะกรรมการตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ พร้อมด้วยในหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เข้าตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มของโรงงานสต๊อกน้ำมันปาล์ม จำนวน 2 แห่ง ผลการตรวจดังนี้

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563

โดย สกจ.ตราด on 22 พ.ค. 63 15:06

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมี นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่างๆ เช่น มาตรการดูแลผลกระทบและเยียวยาต่อเกษตรกรจากโรค CO

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563

โดย สกจ.ตราด on 22 พ.ค. 63 15:04

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ณ ประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พ

ประชุมคณะทำงานกิจการสภาจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563

โดย สกจ.ตราด on 22 พ.ค. 63 15:02

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดประชุมคณะทำงานกิจการสภาจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมี นายภาคิณ โภคพิบูลย์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่างๆ เช่น สถานการณ์และมาตรกา

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

โดย สกจ.ตราด on 1 พ.ค. 63 14:03

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ zoom cloud meetings ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประช

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดเข้าร่วมตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ

โดย สกจ.ตราด on 1 พ.ค. 63 09:12

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นายสุวิทย์ แก้วเกิด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมกับคณะกรรมการตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ พร้อมด้วยในหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เข้าตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มของโรงงานสต๊อกน้ำมันปาล์ม จำนวน 2 แห่ง ผลการตรวจดังนี้1.

ประชุมคณะทำงานด้านยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าว ครั้งที่ 2/2563

โดย สกจ.ตราด on 1 พ.ค. 63 09:07

วันที่ 27 เมษายน 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดประชุมคณะทำงานด้านยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าว ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมีนายไพฑูรย์ ธัมมวิจยะ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องกา

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563

โดย สกจ.ตราด on 24 เม.ย. 63 09:47

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด และนางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.ส่วนจังหวัด) จังหวัดตราด

โดย สกจ.ตราด on 10 เม.ย. 63 10:39

วันที่ 7 เมษายน 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.ส่วนจังหวัด) จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายณัฐพ

73 items(1/8) 2 3 4 5 Next » Last »|