ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

35 items(1/4) 2 3 4 Next » Last »|

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดตราด

โดย สกจ.ตราด on 17 ม.ค. 63 14:29

วันที่ 16 มกราคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ปศุสัตว์อำเภอเขาสมิง และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดตราด ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนของ บริษัท สมิงฟูดส์ จำกัด เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเปลือกสับปะรดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่กลุ่มเกษตรกรนำมาเป็นวัตถ

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โดย สกจ.ตราด on 17 ม.ค. 63 14:23

วันที่ 11 มกราคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดตราด

ร่วมประชุมประจำปีกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด

โดย สกจ.ตราด on 17 ม.ค. 63 14:21

วันที่ 8 มกราคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้ารับฟังการประชุมประจำปีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจฯ ในปี 2563 ที่ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตและการผลิตเมล็ด

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563

โดย สกจ.ตราด on 10 ม.ค. 63 13:18

วันที่ 7 มกราคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด หัวหน้าและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าพบ ว่าท

ประชุมคณะทำงานกิจการสภาจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563

โดย สกจ.ตราด on 10 ม.ค. 63 13:16

วันที่ 6 มกราคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมคณะทำงานกิจการสภาจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเพื่อกลั่นกรองเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563 ได้แก่ 1.ความรู้กฎหมายและนโยบายที่ดินที่เกี่ยวข้องกับนโยบายท

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2562

โดย สกจ.ตราด on 27 ธ.ค. 62 12:10

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. ในการประชุมได้มีการบรรยาย โความรู้กฎหมายและนโยบายที่ดินที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ดินแห่งชาติโ

ร่วมเปิดงานโครงการมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

โดย สกจ.ตราด on 27 ธ.ค. 62 09:40

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมเปิดงานโครงการมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดเข้าร่วมตรวจตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ

โดย สกจ.ตราด on 26 ธ.ค. 62 13:26

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ แก้วเกิด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมกับคณะกรรมการตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ พร้อมด้วยทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินในพื้นที่เข้าตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มของโรงงานสต๊อกน้ำมันปาล์ม จำนวน 2 แห่ง ผล

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562

โดย สกจ.ตราด on 19 ธ.ค. 62 11:46

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการมอบรางวัลจากกิจกรรมหรือการดำเนินโ

โครงการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว

โดย สกจ.ตราด on 19 ธ.ค. 62 11:44

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดทำโครงการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราดตราด โดยมีประเด็นหลักๆ ของตำบล ได้แก่1. ปัญหาราคาสินค้าเ

35 items(1/4) 2 3 4 Next » Last »|