ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 items(1/2) 2 Next » Last »|

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

โดย สกจ.ตราด on November,15 2019 16.07

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดต

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

โดย สกจ.ตราด on November,14 2019 10.43

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมช

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดเข้าร่วมตรวตสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ

โดย สกจ.ตราด on November,05 2019 13.25

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ได้มอบหมายให้ นายเรือง ศรีนาราง รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมกับคณะกรรมการตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือนตุลาคม 2562 พร้อมด้วยทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินในพื้นที่เข้าตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มของโรงงาน โดยสต๊อกน

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2562

โดย สกจ.ตราด on October,29 2019 15.54

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2562วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. ในการประชุมได้มีการบรรยาย โ

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย สกจ.ตราด on October,25 2019 11.55

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราชณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล

โครงการทางสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำสู่การพัฒนาน้ำที่ยั่งยืน

โดย สกจ.ตราด on October,25 2019 11.54

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน โโครงการทางสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำสู่การพัฒนาน้ำที่ยั่งยืนโวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก

โดย สกจ.ตราด on October,25 2019 11.53

วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดย นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายเรือง ศรีนาราง รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด คนที่ 1 นางเพ็ญศรี ใจเที่ยง ยรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด คนที่ 2 นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเ

โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการปลูกไผ่และแปรรูปไผ่พืชเศรษฐกิจใหม่

โดย สกจ.ตราด on October,01 2019 14.38

วันที่ 13 - 16 กันยายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการปลูกไผ่และแปรรูปไผ่พืชเศรษฐกิจใหม่ ณ จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงราย

รับสมัครการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

โดย sutthiphong on September,09 2019 15.32

ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 20 (4) กำหนดให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และตามประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2556 ข้อ 5กำหนดให้การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

15 items(1/2) 2 Next » Last »|