Topic List

222 items(1/23) 2 3 4 5 Next » Last »|
Submitted by สกจ.ตราด on 21 มี.ค. 66 09:21

ประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน โวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราดโ ปี พ.ศ.2566เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อหารือเตรียมการจัดกิจกรรมงาน โวันระกำหวานและของดีจังหวัดตราดโ ปี พ.ศ.2566 โดยมี

Submitted by สกจ.ตราด on 16 มี.ค. 66 09:36

เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมาย นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหก

Submitted by สกจ.ตราด on 8 มี.ค. 66 12:02

เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2566 เพื่อสรุปแผนปฏิบัติการและความคืบห

Submitted by สกจ.ตราด on 8 มี.ค. 66 12:00

เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 นางภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด พร้อมพนักงานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประภเทผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 5 คน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายรัตนะสวามีชัย เลขาธิ

Submitted by สกจ.ตราด on 8 มี.ค. 66 11:57

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่า

Submitted by สกจ.ตราด on 3 มี.ค. 66 08:47

ประกาศเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร จังหวัดตราดเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ทั่วประเทศในวันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2566โฐเวลา 08.00 - 17.00 น.????ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อใกล้บ้าน เลือกได้ 1 เขต 1 เบอร์สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันเลือกตั้ง

Submitted by สกจ.ตราด on 3 มี.ค. 66 08:45

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.เกาะช้าง จ.ตราดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักสภาเกษตรกรจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายภาคิน ชัยวงศา หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และเจ

Submitted by สกจ.ตราด on 3 มี.ค. 66 08:42

#คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร1. เป็นเกษตร2. สัญชาติไทย3. อายบุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง4.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง4. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อน

Submitted by สกจ.ตราด on 3 มี.ค. 66 08:37

สกจ.ตราด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรก

Submitted by สกจ.ตราด on 3 มี.ค. 66 08:35

สกจ.ตราด ร่วมเปิดงานจำหน่ายสินค้าตามโครงการ โพาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทยโ (จังหวัดตราด)เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมเปิดงานจำหน่ายสินค้าตามโครงการ โพาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทยโ (จังหวัดตราด) ครั้งที่

222 items(1/23) 2 3 4 5 Next » Last »|