แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการผลิตสู่เกษตรอุตสาหกรรมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดตราด

by สกจ.ตราด @4 ธ.ค. 62 15:40 ( IP : 180...186 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x1415 pixel , 275,386 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 146,410 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 92,191 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 184,251 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 111,117 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,242 bytes.
 • photo , 1000x656 pixel , 93,073 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 145,090 bytes.

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมนโรงสีข้าวชาวนาตราด และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมนโรงสีข้าวชาวนาตราด ในฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวปี 2562/2563
      เพื่อให้การผลิตข้าวมีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค กลุ่มจึงต้องมีปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดการสูญเสียของเมล็ดข้าวในขั้นตอนการสี และเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดที่มีความต้องการบริโภคข้าวของตราดแท้ๆ มากขึ้น

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6525
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง