ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรจังหวัดตราด ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร ประเภทผู้แทนเกษตรกร

by สกจ.ตราด @3 มี.ค. 66 08:42 ( IP : 125...99 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x563 pixel , 381,229 bytes.
  • photo  , 1000x708 pixel , 151,694 bytes.
  • photo  , 1000x708 pixel , 161,490 bytes.
  • photo  , 761x1073 pixel , 311,237 bytes.

#คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 1. เป็นเกษตร 2. สัญชาติไทย 3. อายบุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง 4.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง 4. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2566
⏰เวลา 08.00 - 17.00 น. ????ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อใกล้บ้าน เลือกได้ 1 เขต 1 เบอร์ สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันเลือกตั้ง
????บัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ มีเลข 13 หลักและมีรูปถ่ายในบัตร

Relate topics