ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

สกจ.ตราด ร่วมเปิดงานจำหน่ายสินค้าตามโครงการ “พาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” (จังหวัดตราด)

by สกจ.ตราด @3 มี.ค. 66 08:35 ( IP : 125...99 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1080x720 pixel , 92,513 bytes.
 • photo , 1020x984 pixel , 129,624 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 184,651 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 185,326 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 92,513 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 166,458 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 196,787 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 160,947 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 169,589 bytes.

สกจ.ตราด ร่วมเปิดงานจำหน่ายสินค้าตามโครงการ “พาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” (จังหวัดตราด)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวภัทศา  ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมเปิดงานจำหน่ายสินค้าตามโครงการ “พาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย”  (จังหวัดตราด) ครั้งที่ 1 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด จัดขึ้นบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
ซึ่งโครงการ “พาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” (จังหวัดตราด)  จัดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน  รวมไปถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร และผู้ผลิตสินค้า  โดยกำหนดจัดขึ้นรวม 3 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด  ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด  ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 -4 มีนาคม 2566 บริเวณหาดทรายเทียม  ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ และครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -11 มีนาคม 2566 บริเวณวงเวียนสวนรุกขชาติ  ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพให้กับประชาชน ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร / วิสาหกิจชุมชน / SMEs / Startup ในพื้นที่และนอกพื้นที่  รวมทั้งการแสดงบนเวทีอีกด้วย

Relate topics