ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

by สกจ.ตราด @3 มี.ค. 66 08:45 ( IP : 125...99 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 194,643 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 150,157 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 112,417 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,598 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 191,708 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 89,791 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 116,239 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 131,124 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 195,403 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 140,996 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 101,007 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 120,868 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 165,501 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 162,528 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 194,643 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 188,054 bytes.

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักสภาเกษตรกรจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายภาคิน  ชัยวงศา หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสลักเพชร หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

Relate topics