ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

รับสมัครการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

by sutthiphong @9 ก.ย. 62 15:32 ( IP : 171...98 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
photo  , 897x616 pixel , 91,064 bytes.

ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 20 (4) กำหนดให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และตามประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2556 ข้อ 5กำหนดให้การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานแห่งท้องที่ที่เป็นที่ตั้งองค์กรเกษตรกร          องค์กรเกษตรกร / กลุ่มเกษตรกร / คณะเกษตรกร / วิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์ สามารถมาขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เลขที่ 481/34 อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด หมู่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 โทร 0-3951-3580 โทรสาร 0-3951-3581

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3290
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง