ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมปี 2562

by sutthiphong @9 ก.ย. 62 15:29 ( IP : 171...98 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 135,970 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,182 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 180,719 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 138,365 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 144,827 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,017 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 136,624 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 198,836 bytes.

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดจัดโครงการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลในปี 2562 จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ 1. ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 2. ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 3.ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 4. ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 5. ตำบลวังกระเเจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 6. ตำบลท่าพริก อำเภอเมือง จังหวัดตราด 7. ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบล เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ จากการร่วมคิด วิเคราะห์ และค้นหาแนวทางพัฒนาแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกร ด้วยตัวของเกษตรกรเอง  2. เพื่อยกระดับของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร จากการทำการผลิตและขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบราคาต่ำ เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ดำเนินการครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0893
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง