ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคลองใหญ่ จั

by สกจ.ตราด @9 ก.พ. 66 14:39 ( IP : 125...47 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 138,337 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 138,337 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,492 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 137,710 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 99,969 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 180,755 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 138,354 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 163,523 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 147,216 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 175,067 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 163,290 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 165,680 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 123,145 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 172,824 bytes.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2566 และมีการเลือกตั้งในวันที่ 19 มีนาคม 2566 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราดได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมอบเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ทราบ ต่อไป

Relate topics