กิจกรรมการฝึกอบรม ส่งเสริมสนับสนุนขึ้นทะเบียน Gap และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต (ไม้ผล)

by sutthiphong @19 ส.ค. 62 12:11 ( IP : 223...240 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x540 pixel , 68,595 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 55,849 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 27,166 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 45,154 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 33,861 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 52,244 bytes.

นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด และรองประธานสภา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด และ นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา และแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมการฝึกอบรม ส่งเสริมสนับสนุนขึ้นทะเบียน Gap และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต (ไม้ผล) กลุ่มเป้าหมาย 100 คน

Relate topics