ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2564

by สกจ.ตราด @25 มิ.ย. 64 14:56 ( IP : 182...57 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x750 pixel , 110,299 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 120,680 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 100,200 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 122,619 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 278,531 bytes.

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีนายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม จังหวัดสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ อิงประสาร ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัดตราด นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด และนายสมเกียรติ สมรรถการ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตราด โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ รายงานสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดตราด รายงานสรุปแนวทางการบริหารจัดการและส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2564 และการเปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณ และปรับแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Relate topics