ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564

by สกจ.ตราด @12 มี.ค. 64 13:32 ( IP : 182...79 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x667 pixel , 154,875 bytes.
  • photo  , 1200x800 pixel , 132,672 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 313,409 bytes.

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจังหวัดตราดร่วมกับกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตราด ในครั้งนี้ เป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินการแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการทรัพย์น้ำจังหวัด เฝ้าระวัง ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลาก เสนอแนวทางป้องกัน การเตือนภัย การเผชิญเหตุ และการแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดจากน้ำ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต สรุปรายงานสถานการณ์ และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเสนอคณะอนุกรกรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายสำคัญ บริหารน้ำให้เพียงพอกับการอุปโภค และบริโภคของประชาชนภายในจังหวัด พร้อมกับต้องรับรู้ข้อมูลความต้องการใช้น้ำ สถานการณ์น้ำ ให้หน่วยงานที่ดูแลการผลิตน้ำประปาท้องถิ่น จัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้สำหรับผลิตน้ำประปาในท้องถิ่น นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านสะตอ ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้ที่ดินพื้นที่ สปก. และอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยกรมชลประทานเร่งผลักดันโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ

Relate topics

« 0915
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง