ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

by สกจ.ตราด @12 มี.ค. 64 13:30 ( IP : 182...79 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x667 pixel , 104,746 bytes.
  • photo  , 1000x667 pixel , 101,025 bytes.
  • photo  , 1000x667 pixel , 111,510 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 247,369 bytes.

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการพิเศษ จำนวน 4 สหกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,050,000.- บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลไม้ ระยะเวลา 1 ฤดูการผลิต และให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพทางการเกษตร ระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ให้มีเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และเอื้อประโยชน์โดยตรงกับสมาชิกให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Relate topics

« 4870
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง