ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564

by สกจ.ตราด @5 มี.ค. 64 11:59 ( IP : 182...134 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x667 pixel , 135,695 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 151,934 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 132,132 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 203,091 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 139,356 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 155,724 bytes.
 • photo , 1000x1415 pixel , 242,317 bytes.

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายเรือง ศรีนาราง รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด คนที่ 1 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม-เนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีนายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานในการเปิดงานฯ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งฐานเรียนรู้ให้เกษตรกรได้เรียนรู้และรับปัจจัยการผลิตที่จำเป็นต่อการทำการเกษตรในปีการผลิต 2564

Relate topics

« 0915
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง