ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จังหวัดตราด

by สกจ.ตราด @14 ต.ค. 63 09:03 ( IP : 182...73 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x667 pixel , 170,180 bytes.
  • photo  , 1000x667 pixel , 75,947 bytes.
  • photo  , 1000x667 pixel , 120,367 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 297,909 bytes.

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้เนื่องมาจาก คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เห็บชอบตามข้อเสนอ โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 โดยจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน โดยทั่วประเทศมีประมาณ 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1,2000,000 ไร่ และเป็นพื้นที่ลำไยให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไย 5 ปีขึ้นไป) โดยให้ช่วยเหลืออัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดจึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อร่วมพิจารณาลงนามรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่ผ่านการตรวจรับรองสิทธิ์จากคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับตำบล และคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับอำเภอ โดยจังหวัดตราดมีจำนวนเกษตรกร 120 ราย 160 แปลง พื้นที่ร่วม 1,588.30 ไร่ คิดเป็นจำนวนเงินเยียวยาเกษตรกรรวม 3,176,500 บาท

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4952
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง