ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

by สกจ.ตราด @9 ต.ค. 63 09:56 ( IP : 182...125 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 139,038 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 138,435 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 71,711 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 95,681 bytes.
 • photo , 1000x1415 pixel , 251,989 bytes.

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกล (ACU Conference) และ Webex เพื่อทราบผลการดำเนินการรับสมัครเกษตรกร และการจ้างงานระดับตำบล ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบล และการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 3

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1263
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง