ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมระดมความคิดเห็นผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC)

by สกจ.ตราด @3 ก.ย. 63 14:32 ( IP : 182...239 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x668 pixel , 149,981 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 313,163 bytes.

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC) ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC) สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการรับทราบข้อคิดเห็นความเป็นไปได้ในการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก ระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติหลักกากรให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนิน โครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลไม้ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก สร้างและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนผลไม้และผู้ประกอบการผลไม้ เพื่อยกระดับภาคตะวันออกให้เป็นมหานครผลไม้ของโลก โดยแบ่งการดำเนินการ 3 ระยะได้แก่ระยะที่ 1 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะ 2 เป็นการก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสองระบบ ระยะที่ 3 เป็นการเปิดให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย การประชุมดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4523
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง