ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

by สกจ.ตราด @7 ส.ค. 63 14:39 ( IP : 101...166 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x743 pixel , 88,586 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 136,218 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 155,898 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 124,123 bytes.
 • photo , 1000x1415 pixel , 243,965 bytes.

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อนและการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายพื้นที่เป้าหมายปี 2562 ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่ากุ่มและป่าห้วยแร้ง และป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด และการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และ คทช. ตามกระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่เป้าหมาย ป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด และ ป่าท่ากุ่มและป่าห้วยแร้ง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8895
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง