ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

by สกจ.ตราด @26 มิ.ย. 63 10:12 ( IP : 180...75 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1024x683 pixel , 112,792 bytes.
 • photo , 1024x683 pixel , 84,690 bytes.
 • photo , 1024x683 pixel , 112,783 bytes.
 • photo , 1024x683 pixel , 100,106 bytes.
 • photo , 1024x683 pixel , 104,882 bytes.
 • photo , 1000x1415 pixel , 260,000 bytes.

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 306 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีนายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้พิจารณาเรื่องกรอบการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2565 – 2569, กรอบแผนการปฏิบัติการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2569, ความคืบหน้าแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ในฤดูการผลิต ปี 2563, ความคืบหน้าข้อเสนอมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก, ความคืบหน้าการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือในเรื่อง CPTPP และผลการเจรจาเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน เป็นต้น

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0134
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง