ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563

by สกจ.ตราด @26 มิ.ย. 63 10:12 ( IP : 180...75 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 541x363 pixel , 487,177 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 281,427 bytes.

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม  สำหรับการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) รวมไปถึงนำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อย่างไรก็ตามการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในครั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาเลือกพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ ที่มีจำนวนโรงงาน 23 โรงงาน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดตราด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3532
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง