ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) ครั้งที่ 5/2563

by สกจ.ตราด @26 มิ.ย. 63 10:10 ( IP : 180...75 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x667 pixel , 124,405 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 293,531 bytes.

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตราด ในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ คือ การรับทราบผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายใต้แผนงาน 3.2 การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (เพิ่มเติม) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด (Trat SEZ Careers Learning Center) งบประมาณ 15 ล้านบาท โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีเมืองตราด งบประมาณ 20 ล้านบาท ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด และโครงการของแขวงทางหลวงชนบทตราด อีกจำนวน 18 โครงการ วงเงินงบประมาณ 142 ล้านบาทเศษ อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมยังรับทราบการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในขั้นกรรมาธิการของจังหวัดตราดอีกด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4164
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง