ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563

by สกจ.ตราด @22 พ.ค. 63 15:04 ( IP : 180...246 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x667 pixel , 127,332 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 321,713 bytes.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ณ ประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องสถานการณ์ผลไม้ของจังหวัดตราด โดยได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันผลไม้ของจังหวัดตราดได้เข้าสู่ช่วงระยะเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุดแล้ว โดยผลไม้ทั้ง 4 ชนิด จนถึงวันที่ 18 พ.ค. 2563 ทุเรียนมีปริมาณออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 85 เงาะออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 64.51 มังคุดออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 65.52 และลองกอง ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 16.62 ทำให้ในภาพรวมผลไม้ทั้ง 4 ชนิดของจังหวัดตราดมีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 69.28 ส่วนภาพรวมในด้านราคารับซื้อจากเกษตรกร ทุเรียน หมอนทอง (ส่งออก) กิโลกรัมละ 90 บาท เงาะสีทองกิโลกรัมละ 8 – 9 บาท เงาะโรงเรียน ราคากิโลกรัมละ 12 – 13 บาท มังคุดมันรวมราคากิโลกรัมละ 20 – 22  บาท มังคุดคละราคากิโลกรัมละ 17 – 19 บาท และมังคุดตกไซด์ ราคากิโลกรัมละ 8 – 9 บาท ลองกองราคากิโลกรัมละ 25 – 27 บาท อย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายงานว่า ที่ผ่านมาพบว่ามังคุด มีราคาตกต่ำลง เนื่องมาจากผลผลิตไม่ได้คุณภาพจากปัญหาฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดมังคุดแก้ว ทำให้ขายไม่ได้ราคา อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้สั่งให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการติดตามด้านราคาผลผลิตผลไม้ ทำหน้าที่เฝ้าระวังปัญหาราคาผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3111
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง