ประชุมคณะทำงานกิจการสภาจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563

by สกจ.ตราด @22 พ.ค. 63 15:02 ( IP : 180...246 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x685 pixel , 104,279 bytes.
 • photo , 1201x881 pixel , 196,703 bytes.
 • photo , 1214x897 pixel , 189,445 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 190,189 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 177,916 bytes.
 • photo , 1000x1415 pixel , 246,371 bytes.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตราดประชุมคณะทำงานกิจการสภาจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมี นายภาคิณ โภคพิบูลย์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่างๆ เช่น สถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการขออนุญาตเดินทางเข้า – ออกในพื้นที่จังหวัดตราดภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณากลั่นกรองนำเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เช่น แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ล้นตลาดในฤดูกาลผลิต ปี 2563 การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Voucher โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7534
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง