ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด
ที่อยู่ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดรหัสไปรษณีย์23000
โทรศัพท์ 039-513580
โทรสาร 039-513580
อีเมล์ nfc.trt@nfc.mail.go.th
people
เจ้าหน้าที่องค์กร
Little Bear Little Bear ADMIN
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน ADMIN
phatsa phatsa ADMIN
กิรณา กิรณา OFFICER
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด OFFICER
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด OFFICER
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด OFFICER
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด OFFICER
สกจ.ตราด สกจ.ตราด ADMIN
group
คณะกรรมการ