ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2563 สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี63 400,000.00 0/9
2562 สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี62 100,000.00 6/7
500,000.00 6/16
โครงการ 2/2 โครงการ
งบประมาณ 500,000.00/500,000.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2562 1 100000.00
2563 1 400000.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

Little Bear Little Bear ADMIN
phatsa phatsa ADMIN
sutthiphong sutthiphong ADMIN
สกจ.ตราด สกจ.ตราด ADMIN
Phanupat Phanupat OFFICER
กิรณา กิรณา OFFICER
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด OFFICER
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด OFFICER
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด OFFICER
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด OFFICER